Wordt u gedelegeerde en zorgt u voor de externe kwaliteitsborging van de Licentie Zwem-ABC?

Deze website is inmiddels verouderd. Klik hier om naar de nieuwe website te gaan.

Binnen de Licentie Zwem-ABC zijn vier kwaliteitschecks ingebouwd middels auditoren, gelicentieerde examinatoren, gedelegeerden en steekproeven. De gedelegeerde is namens het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ steekproefsgewijs aanwezig bij het diplomazwemmen. De kwaliteit van het diplomazwemmen in totaliteit wordt geobserveerd door de gedelegeerde en wordt rapporteert richting het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. De gedelegeerde is een belangrijke schakel in de externe kwaliteitsborging van de Licentie Zwem-ABC. Daarom besteedt het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ veel aandacht aan de werving en de scholing van de gedelegeerden.

Mensen die interesse hebben om aan de slag te gaan als gedelegeerde worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te melden, evenals de mensen die op dit moment als rapporteur werkzaam zijn. Hoe gaat de werving en de scholing?

  • Er wordt bekeken of de aanmelding voldoet aan het functieprofiel van de gedelegeerde (zie hieronder).
  • Wanneer aan het functieprofiel wordt voldaan, kan men deelnemen aan de scholing.
  • De scholing bestaat uit twee theoriedagen, toetsen (waaronder de toets voor de gelicentieerde examinator) en een tussenopdracht. Daarnaast is er praktijkbegeleiding.

Wat vinden we belangrijk als u gedelegeerde wilt worden? We vragen van u dat u over de volgende kennis beschikt:

  • Minimaal MBO (niveau 3) werk- en denkniveau (nog uitvoerend of nog voldoende binding met de praktijk) op het gebied van zwemonderwijs.
  • Aantoonbare kennis van de BREZ 2.0 (certificaat Gelicentieerde examinator is een onderdeel van de scholing).
  • Kennis van het werkterrein zwemmen/zwemonderwijs (inhoud, positie, grenzen) en de zich daarin voordoende problematiek en belangen.

We vragen van u dat u over de volgende ervaring beschikt:

  • Minimaal 3 jaar ervaring met het geven van het zwemlessen voor het Zwem-ABC.
  • Minimaal 1 jaar toetsings-ervaring; bijvoorbeeld praktijkervaring van diplomazwemmen (beoordelingscommissie/gelicentieerde examinator).

We vinden het verder belangrijk dat een gedelegeerde niet langer dan 5 jaar geleden gestopt is met zijn/haar uitvoerende zwem(les)werkzaamheden bij een zwembad, een zwemvereniging of een zwemschool.

Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden als gedelegeerde? Stuur dan een e-mail met uw CV en motivatie.